...
Blues i Vintermørket gjennomsiktig liten logo

Om festivalen:

Blues i Vintermørket er en unik bluesfestival helt nordøst i Norge. Som en markering på at vi går inn i den mørkeste tiden av året snur festivalen Vardø på hodet en langhelg i midten av november hvert år. Fra tirsdags kveld til langt ut i de små timer på lørdag, setter Blues i Vintermørket sitt preg på byen vår.

Blues i vintermørket ble startet opp høsten 1996 etter initiativ fra utestedene i Vardø, for å markere inngangen til mørketida. November ble valgt fordi hele øya farges blått på grunn av brytningen mellom lys og mørke – typisk for den arktiske klimasonen.

Blues i Vintermørket styret forran Nordpol Kro

Menneskene bak Blues i Vintermørket

  • Festivalsjef: Tove-Mette Antonsen 
  • Bookingansvarlig: Bjørn Bredesen 
  • Varangerkokken: Tor Emil Sivertsen 
  • Pressekontakt: Steinar Kristiansen 
  • Kunstansvarlig: Rolf Bakken 
  • Artistvert: Bill Iversen

Vår visjon er at festivalen skal være et møtested for lokale artister og mer kjente bluesband fra Norge og utlandet. Ikke minst arrangere konserter og møtesteder med kvalitetmusikk innen sjangerne blues, rockabilly mm. til publikum på den ytterste utpost!

Koordinator, markedsføring & prosjektet «Ung i festival»:
Kulturpilot v/ Eva Lisa Robertsen og Odin Ramberg
Kontakt: post@kulturpilot.no / +47 913 12 333
Nettside: Kulturpilot v/ Raymond Haugen Olsen
Foto forside: Varanger Photo “The blue harbour” Eik Andre Kristensen

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.