...

BLUE(S)CITY:

Byen skal farges av blå toner og blått lys! I år, som tidligere år, håper vi at mange blir med på å farge byen blå. Det blir premier i kategoriene privat bygning og næringsliv!

For å delta:

Send oss bilde eller tagg oss underveis både til deling og inspirasjon for andre. Bilder kan også sendes odin@kulturpilot.no eller på melding til mobilnummer 913 12 333.

Vi håper, som tidligere år, at mange både private og bedrifter hiver seg med. Det er bare å finne fram blå-lysene og kreativiteten! Blues i Vintermørket (BIV) oppfordrer hele byen til å være med og farge byen blå gjennom hele fram mot og under festivalen 7.-12. november. Og husk: Billetter til de ulike konsertene kan kjøpes på TicketCo.

BIV forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave på våre nettsider og i sosiale medier. I tillegg eventuelt å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner eller for annen promotering av festivalen.

Ved innsendelse av bidrag, samtykkes det til at bildene vil bli kreditert med fotograf ved bruk. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.