...

Under 18

Barn og ungdom skal også med på festival og inn i vintermørket! Det hele starter onsdag når kunstutstillingen På vei inn i vintermørket åpner kl.11.45 i Glasshuset. Hovedutstiller er Hanne Jørgensen Knudsen, sammen med elever fra Vardø Skole som bidrar med kunst med temaet «Svarthvitt».

Rett etterpå blir det full fart i Kultursalen med Barneblues-konsert med Daniel Røssing Trio og fredag er det klart for Neon-party på kvelden for mellom-, ungdomstrinn og videregående. Alle arrangementene er gratis.

Takk til alle samarbeidspartnere og sponsorer som gjør dette mulig!

Daniel Røssing Trio 21. okt 2020 Foto Erik Brandsborg

«Under 18» – en del av prosjektet: Ung i festival

Sammen med de tre store festivalene i Vardø: Blues i Vintermørket, Pomorfestivalen og Yukigassen, har Kulturpilot og Vardø Frivilligsentral fått innvilget treårig støtte fra Bufdir til inkludering av barn og unge i festivallivet i Vardø.

Gjennom dette vil vi i større grad involvere og rekruttere ungdom til deltakelse i utvikling, planlegging, gjennomføring og etterarbeid i ulike rusfrie og gratis arrangement for barn og unge i de ulike festivalene. Festivalene vil gjennom frivilligsentralen og Kulturpilot kurse og veilede ungdommer i festivalarbeidet, også gjennom grunnskole og videregående skole.

Vi vil at dette skal være med på å gi unge en større lokal tilknytning til de ulike arrangementene og allsidigheten i arbeidsoppgavene og få sette sitt preg på festivalene. Koordineringen vil foregå gjennom Kulturpilot. Tusen takk til Bufdir!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.