...

Bli med på årets JAM!

Vil du delta som artist på årets JAM på Nordpol Kro?
Meld deg på med PM på Facebook til Steinar Ambassadøren Kristiansen eller med e-post til odin@kulturpilot.no

Forhåndssalg: Utsolgt. Det selges noen billetter i døra. Dørene åpner kl. 13.00.

Jam 2018
Jam 2018
Jam 2018
Jam 2018
Jam 2018
Jam 2018
Jam 2018
Jam 2018
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.